1621013718193_kartta_1%20(2)-me.jpg

Yk­si­löi­den muu­tos­tai­pu­vai­suu­den tun­nis­ta­mi­nen korreloi yhteisön me­nes­tyk­sen kanssa. Tiede osoittaa sen ja kutsuu meitä jo­ka­nai­sen ja jo­ka­mie­hen joh­ta­juu­den maailmaan.

Luovuus. Toi­veik­kuus. Ava­ra­kat­sei­suus. Kes­ke­ne­räi­syys. Luo­pu­mi­nen. Rea­li­tee­tit. Vaa­ti­muk­set. Epäkohdat. Suunnan näyt­tä­mi­nen. Tuotteen rajat. Mar­gi­naa­lit. Pro­ses­si­kriit­ti­syys. Esi­mer­kik­si.

Tutustu oheiseen kaksitoista-osaiseen yhteisöjen kehittämisohjelmaan, ja pyydä tarjous! Keskustelen mielelläni aiheesta muutenkin!

1621013847231_kartta_2-me.jpg

2. Am­ma­til­li­suus

1621013895102_kartta_4-me.jpg

4. Työ ja onni

1621013913711_kartta_5%20(2)-me.jpg

5. Asiakas ja hyvä elämä

1621014438130_kartta_6%20(2)-me.jpg

6. Elä­mys­maa­il­ma

1621014071909_Kartta_7%20(1)-me.jpg

7. Ke­hit­tä­mis­joh­ta­juus

1621014091074_Kartta_8%20(6)-me.jpg

8. Miksi luovuus?

1621014109935_kartta_9%20(4)-me.jpg

9. Ilolla joh­ta­mi­nen

1621014130981_Kartta_10%20(2)-me.jpg

10. Suunnan näyt­tä­mi­nen

1621014145937_Kartta_11%20(1)-me.jpg

11. Arvot ja hy­vin­voin­ti

1621014166051_Kartta_12%20(2)-me.jpg

12. Kes­kus­te­luso­vel­luk­set

Muutostaipuvaisen ihmisen piirteitä on tunnistettavissa satamäärin. Inhimillisessä muutospääomassa on lopulta kysymys luonteen jaloudesta.

Kä­si­kir­joi­tus ja valmennus


FT, KTM, Life Coach

Kati Parkkinen

044 280 8478

kati.parkkinen@naturallyyours.fi

Kuvitus

Elina Roininen

© Naturally Yours toiminimi. Kaikki oikeudet pidätetään.